سخنرانی آقای ابراهیم اسماعیلی در شانزدهمین برنامه اتفاق ترانه مورخ 95/9/6
سخنرانی آقای ابراهیم اسماعیلی در شانزدهمین برنامه اتفاق ترانه مورخ 95/9/6
در ابتدای صحبت‌هایم یادی می‌کنم از سلیم مؤذن‌زاده که به تازگی مرحوم شدند. ایشان یکی از پیران میراث‌دار موسیقی مذهبی بودند و از کسانی بودند که موسیقی ایرانی را در نغمه‌ها و آواهای مذهبی پاسداری می‌کرد و خیلی بد است که یک گنجینه‌ای بسیط را محدود به یک یا دو نوحه کنیم . در هفتۀ گذشته در فضاهای مجازی قطعاتی از آوازهای ایشان دست به دست شد و این اتفاق باید در جاهای خیلی بزرگتری می‌افتاد. یاد و خاطر ایشان را گرامی می‌داریم. ضمن اینکه در بحث امروز باید اشاره‌ای به موسیقی مذهبی شود.
سخنرانی آقای ابراهیم اسماعیلی در پانزدهمین برنامه اتفاق ترانه مورخ 95/8/1
سخنرانی آقای ابراهیم اسماعیلی در پانزدهمین برنامه اتفاق ترانه مورخ 95/8/1
آقای بدیع در جلسۀ گذشته پیشنهاد دادند که مقداری در مورد تفاوت شعر و ترانه صحبت کنیم.بحثی که بسیار در موردش پرسش شده ولی هنوز پاسخی که بشود در موردش اجماعی متصور بود بنده هنوز نیافتم و به هر حال عرض کردیم خیلی از کسانی که این دغدغه را دارند به این موضوع پرداختند و نمی‌دانم در یک جلسه بشود بحث را جمع کرد یا نه و اگر نشد در این جلسه من بیشتر به پیشینه و کلیات می‌پردازم و در جلسات آینده به جزئیات خواهیم پرداخت.
سخنرانی آقای ابراهیم اسماعیلی در  چهاردهمین برنامه اتفاق ترانه مورخ 95/7/3
سخنرانی آقای ابراهیم اسماعیلی در چهاردهمین برنامه اتفاق ترانه مورخ 95/7/3
با توجه به اینکه روز اول مهر هفتادمین زادروز شاعر بزرگ معاصر حسین منزوی بود تصمیم بر این شد که در مورد تصنیف‌ها و ترانه‌های حسین منزوی با هم صحبت کنیم بنده مجبورم مقدمه‌ای عرض کنم برای آن دسته از عزیزانی که کمتر با حسین منزوی آشنا هستند. من خیلی چیزها یادداشت کردم امیدوارم بتونم سرفصل‌وار به آنها اشاره کنم.