نخستین شب آواز ایرانی
استاد داوود فیاضی (1)
استاد داوود فیاضی (1)
آواز: استاد داوود فیاضی

تارنواز : بهاره فیاضی
9
46
8.74 MB
777
استادداوود فیاضی (2)
استادداوود فیاضی (2)
آواز: استاد داوود فیاضی

تارنواز : بهاره فیاضی
9
20
5.82 MB
665
استادرضارضایی‌پایور (1)
استادرضارضایی‌پایور (1)
آواز: استاد رضا رضایی پایورسنتور: امید داورزنیتنبک: مجید داورزنی
11
35
8.41 MB
699
استاد رضا رضایی‌پایور (2)
استاد رضا رضایی‌پایور (2)
آواز: استاد رضا رضایی پایور

سنتور: امید داورزنی

تنبک: مجید داورزنی
10
24
8.09 MB
657
اشکان کمانگری (1)
اشکان کمانگری (1)
آواز: اشکان کمانگری
سنتور: حسین حراج زاده
10
31
8.72 MB
818
اشکان کمانگری (2)
اشکان کمانگری (2)
آواز: اشکان کمانگری
سنتور: حسین حراج زاده
10
27
5.96 MB
732
عبداله وطن دوست
عبداله وطن دوست
آواز: عبدالله وطن دوست
تار: بهنام خواجوی
14
17
8.69 MB
479
بایگانی...
دومین شب آواز ایرانی
اکبر رضوانی
اکبر رضوانی
آواز: اکبر رضوانی
نی: محسن ایروانی فر
9
23
8.82 MB
763
استاد جهاندار
استاد جهاندار
آواز: استاد علی جهاندار
6
79
6.15 MB
1133
امیر مداح
امیر مداح
آواز: امیر مداح
نی: حسن جعفرتبار
15
33
7.67 MB
848
حسین نوریانی
حسین نوریانی
آواز: حسین نوریانی
نی: حامد خانکشی
14
20
7.63 MB
724
رسول رهو
رسول رهو
آواز: رسول رهو
نی: حمید رضا زبردست
15
19
7.04 MB
786
علی رضا حاجی طالب
علی رضا حاجی طالب
آواز: علی رضا حاجی طالب
نی: حامد خانکشی
12
17
8.49 MB
771
استاد قاسم رفعتی
استاد قاسم رفعتی
آواز: استاد قاسم رفعتی
5
32
8.7 MB
942
بایگانی...
سومین شب آواز ایرانی
استاد شاه‌زیدی
استاد شاه‌زیدی

آواز: استاد علی اصغر شاه زیدی
تار: استاد شهرام میرجلالی
11
86
8.71 MB
1077
استاد رستمیان (1)
استاد رستمیان (1)

آواز: علی رستمیان
سنتور: محمد رضا رستمیان
کمانچه: آوا رستمیان
تنبک: شایان یزدی زاده
16
45
9.86 MB
804
استاد رستمیان (2)
استاد رستمیان (2)

آواز: علی رستمیان
سنتور: محمد رضا رستمیان
کمانچه: آوا رستمیان
تنبک: شایان یزدی زاده
16
23
9.58 MB
727
ابراهیم یوسفی نژاد
ابراهیم یوسفی نژاد

آواز: ابراهیم یوسفی نژاد
تار: ایرج گردکانی
11
11
7.62 MB
744
حامد اسلامی
حامد اسلامی

آواز: حامد اسلامی
تار: رسول مدنی
13
20
8.42 MB
1532
مسعود امیری(1)
مسعود امیری(1)

آواز: امیرمسعود امیری
تار: دیهیم خورگامی
11
18
6.3 MB
757
مسعود امیری(2)
مسعود امیری(2)

آواز: امیرمسعود امیری
تار: دیهیم خورگامی
13
10
7.67 MB
720
علی انصاری
علی انصاری

آواز: علی انصاری
تار: صائب کاکاوند
12
24
6.97 MB
803
بایگانی...
چهارمین شب آواز ایرانی
عیسی فرزان راد (1)
عیسی فرزان راد (1)

آواز: عیسی فرزان راد
سه تار: یاسین خزایی
9
21
6.58 MB
988
عیسی فرزان راد (2)
عیسی فرزان راد (2)
آواز: عیسی فرزان راد
سه تار: یاسین خزایی
9
34
7.29 MB
958
حسین رضا اسدی
حسین رضا اسدی

آواز: حسین رضا اسدی
سنتور: مهدی مرتضایی
15
17
9.6 MB
733
محمد میثم علی گو(1)
محمد میثم علی گو(1)

آواز: محمد میثم علی گو
سه تار: سجاد سعیدی
نی: اصغر برقعی
11
20
8.25 MB
758
محمد میثم علی گو(2)
محمد میثم علی گو(2)

آواز: محمد میثم علی گو
سه تار: سجاد سعیدی
نی: اصغر برقعی
8
30
7.76 MB
802
استاد مخدوم(1)
استاد مخدوم(1)

آواز: استاد محمود مخدوم
تار: مجید پایدار
11
42
7.69 MB
862
استاد مخدوم(2)
استاد مخدوم(2)

آواز: استاد محمود مخدوم
تار: مجید پایدار
14
29
8.29 MB
816
استاد محمدتقی سعیدی(1)
استاد محمدتقی سعیدی(1)

آواز: استاد محمدتقی سعیدی
تار: استاد شهرام میرجلالی
12
55
6.9 MB
877
استاد محمدتقی سعیدی(2)
استاد محمدتقی سعیدی(2)

آواز: استاد محمدتقی سعیدی
تار: استاد شهرام میرجلالی
12
39
7.01 MB
815
خسرو علیزاده
خسرو علیزاده

آواز: خسرو علیزاده
تار: حبیب فتحی
15
16
5.55 MB
730
بایگانی...
پنجمین شب آواز ایرانی
استاد بهرام باجلان
استاد بهرام باجلان


آواز: استاد بهرام باجلان

نی: محسن ایروانی فر
15
25
9.59 MB
800
حجت اشرف زاده
حجت اشرف زاده

آواز: حجت اشرف زاده
کمانچه: مجید مظاهری
14
35
9.27 MB
818
بایگانی...
ششمین شب آواز ایرانی
علی و محمد سعیدی
علی و محمد سعیدی

آوازخوانان : علی سعیدی و محمد سعیدی
تار: علی نعمت الهی
14
23
9.69 MB
747
سیاوش شکوریان
سیاوش شکوریان

آواز: سیاوش شکوریان
نی: عرفان شهرآبادی
17
39
9.97 MB
1061
استاد سیدرضا طباطبایی
استاد سیدرضا طباطبایی


آواز: استاد سیدرضا طباطبایی

نی: استاد حسن منصوری

تار: استاد سعید مزدک

23
46
9.34 MB
812
بهروز افشار
بهروز افشار

آواز: بهروز افشار
تار: ساسان بازگیر
14
15
8.83 MB
695
مهدی نظری
مهدی نظری

آواز: مهدی نظری
تار: صابر نظرگاهی
19
15
9.78 MB
710
بایگانی...
هفتمین شب آواز ایرانی
کاظم واعظی
کاظم واعظی

آواز: کاظم واعظی
نی: حسن جعفری تبار
کاظم واعظی
16
8.53 MB
841
مصطفی حامدی
مصطفی حامدی

آواز :مصطفی حامدی
تار: امین میراحمدی
17
14
7.91 MB
724
علیرضا مهدی زاده
علیرضا مهدی زاده

آواز: علیرضا مهدی زاده
کمانچه: امین پرویز زاده
تنبک: حامد حبیب پور
17
27
7.96 MB
791
داوود حاجی حیدری
داوود حاجی حیدری

آواز: داوود حاجی حیدری
داوود حاجی حیدری
12
5.12 MB
718
داوود حاجی حیدری (1)
داوود حاجی حیدری (1)

آواز: داوود حاجی حیدری
تار: فرامرز کلانتری
11
12
9.8 MB
685
داوود حاجی حیدری(2)
داوود حاجی حیدری(2)

آواز: داوود حاجی حیدری
تار: فرامرز کلانتری
10
17
8.52 MB
706
استاد فاضل جمشیدی
استاد فاضل جمشیدی

آواز: استاد فاضل جمشیدی
سنتور: استاد حسین پرنیا
تنبک: پژمان پرنیا
15
44
7.33 MB
851
بایگانی...
هشتمین شب آواز ایرانی
علیرضا جعفرزاده
علیرضا جعفرزاده

آواز: علیرضا جعفرزاده
تار: محمد ثابت راد
14
20
7.26 MB
761
محمد وزیری
محمد وزیری

آواز: محمد وزیری
تار: فواد سمیعی
تنبک: امیرمحمود صفرپور
15
8
8.25 MB
686
امیر رفعتی
امیر رفعتی

آواز: امیر رفعتی
سنتور: مهدی مرتضایی
13
16
8.85 MB
727
علی رفیعی
علی رفیعی

آواز: علی رفیعی
تار: فرامرز کلانتری
تنبک: داوود یاسری
15
9
9.78 MB
692
استاد حسام‌الدین سراج(1)
استاد حسام‌الدین سراج(1)

آواز: استاد حسام‌الدین سراج
تار: استاد شهرام میرجلالی
تنبک: داوود یاسری
10
22
7.45 MB
708
استاد حسام‌الدین سراج(2)
استاد حسام‌الدین سراج(2)

آواز: استاد حسام‌الدین سراج
تار: استاد شهرام میرجلالی
تنبک: داوود یاسری
10
17
9.22 MB
722
بایگانی...
نهمین شب آواز ایرانی
فریبرز مصطفوی
فریبرز مصطفوی

آواز: فریبرز مصطفوی
ویولن: احمدرضا صمدی
14
14
9.29 MB
660
رامین بحیرایی
رامین بحیرایی

آواز: رامین بحیرایی
سنتور: مسعود نجفی
تنبک: سیاوش عبدی پیربازاری
15
15
9.39 MB
691
رشید شاکری مقدم(1)
رشید شاکری مقدم(1)

آواز: رشید شاکری مقدم
سه تار: آرش قربانی
10
25
7.5 MB
689
رشید شاکری مقدم(2)
رشید شاکری مقدم(2)

آواز: رشید شاکری مقدم
سه تار: آرش قربانی
10
28
7.08 MB
695
هادی محمدی(1)
هادی محمدی(1)

آواز: هادی محمدی
تار: وحید مهرگان
نی: محمد تقوی
10
13
6.79 MB
645
هادی محمدی(2)
هادی محمدی(2)

آواز: هادی محمدی
تار: وحید مهرگان
نی: محمد تقوی
10
15
6.81 MB
655
استاد عبدالکریم پاک سیرت(1)
استاد عبدالکریم پاک سیرت(1)

آواز: استاد عبدالکریم پاک سیرت
ویولن: استاد مهران مهتدی
تار: محمد ثابت راد
تنبک: علی ظفری
12
29
8.99 MB
755
استاد عبدالکریم پاک سیرت(2)
استاد عبدالکریم پاک سیرت(2)

آواز: استاد عبدالکریم پاک سیرت
ویولن: استاد مهران مهتدی
تار: محمد ثابت راد
تنبک: علی ظفری
15
24
8.73 MB
774
بایگانی...
دهمین شب آواز ایرانی
علی مشهوری
علی مشهوری

آواز: علی مشهوری
سه تار: فرشید خویی
14
23
9.71 MB
664
محمود نوروزی
محمود نوروزی

آواز: محمود نوروزی
تار: احمد دهقان
17
25
9.45 MB
732
منصور جمعه زاده
منصور جمعه زاده

آواز: منصور جمعه زاده
تار: امیرحسین احمدخانی
16
26
9.59 MB
659
رهام خورشیدوند
رهام خورشیدوند

آواز: رهام خورشیدوند
سنتور: علیرضا سپهوند
کمانچه: همایون پشتدار
17
16
9.61 MB
637
علیرضا سپهوند
علیرضا سپهوند

آواز: علیرضا سپهوند
4
11
4.5 MB
627
وحید تاج (1)
وحید تاج (1)

آواز: وحید تاج
تار: استاد کیوان ساکت
تنبک: علی اکبر خادم
12
32
9.04 MB
769
وحید تاج (2)
وحید تاج (2)

آواز: وحید تاج
تار: استاد کیوان ساکت
تنبک: علی اکبر خادم
15
24
8.4 MB
729
بایگانی...
یازدهمین شب آواز ایرانی
حسین علیشاپور
حسین علیشاپور

آواز: حسین علشاپور
کمانچه: هادی منتظری
9
45
9.96 MB
804
صادق میرزا میرزایی
صادق میرزا میرزایی

آواز: صادق میرزا میرزایی
قانون: مژگان حسینی
13
9
7.03 MB
522
سلیمان رضایی
سلیمان رضایی

آواز : سلیمان رضایی
تار: جلیل صادقی اشرافی
15
12
8.83 MB
537
جلال اسماعیلی
جلال اسماعیلی

آواز: جلال اسماعیلی
سه تار: سینا مشفقی
15
18
7.96 MB
713
سید حسین جعفری(1)
سید حسین جعفری(1)

آواز: سید حسین جعفری
تار: محمد ذوالنوری
تنبک: سید علی جعفری
17
16
9.39 MB
547
سید حسین جعفری(2)
سید حسین جعفری(2)

آواز: سید حسین جعفری
تار: محمد ذوالنوری
تنبک: سید علی جعفری
8
12
9.98 MB
526
بایگانی...