تاریخ انتشار  :  10:44 صبح ۱۳۹۱/۴/۱۳
تعداد بازدید  :  1630
Print
   
نگاهی به زندگی و آثارآقا علی اکبر فراهانی

آقا علی اکبر فراهانی، بزرگترین و معروفترین نوازندة تار و سه تار دورة قاجاریه و استاد تار فرزند شاه ولی بود.

آقا علی اکبر فراهانی (1247-1200 ه .ش) ، بزرگترین و معروفترین نوازندة تار و سه تار دورة قاجاریه و استاد تار فرزند شاه ولی بود. او با خانواده اش در زمان میرزا تقی خان امیرکبیر از فراهان اراک به تهران آمد. ردیف موسیقی امروز ایران روایت این استاد بزرگ است که حق بزرگی بر گردن موسیقی معاصر ایران در یکصد ساله اخیر دارد. این ردیف به واسطة او و برادرش آقا غلامحسین و از او به فرزندان آقا علی اکبر، میرزا عبداله و میرزا حسینقلی آموخته شد و شاگردان این دو، حافظ و انتقال دهنده ردیف موسیقی ایران شدند. از ساز آقا علی اکبر صفحه ای ضبط نشده ولی شیوة تار نوازی او انتقال یافته و در گذر زمان با تغییراتی چند، نسل به نسل (فرهنگ شفاهی – سینه به سینه) آموخته شده است. میرزا عبداله، ردیف موسیقی را نظم و استواری داد و به شاگردان خود آموخت و ساز سه تار را دوباره رواج داد. شهرت میرزا عبداله به خاطر مهارت او در نواختن سه تار و شهرت برادر او میرزا حسینقلی به خاطر چیره دستی او در تار نوازی است. از میرزا حسینقلی نیز ردیفی برای تار باقی مانده که به روایت فرزندش علی اکبر شهنازی ضبط شده است.

آقا علی اکبر در دانش موسیقی و نوازندگی (نظر و عمل) یگانة عصر خود بود و با انتقال این هنر به فرزندانش موجب شد تا نام این خاندان با حفظ و بقای ردیف موسیقی ایرانی پیوند وثیق یابد. می گویند، وقتی "کُنت دوبینوی فرانسوی" توانست او را ملاقات کند و پس از مشقّت فراوان، صدای سازش را بشنود، دریادداشتهای خود، او را در زمرة بزرگان موسیقی جهان به حساب آورد. آقا علی اکبر چنانچه منقول است، نه فقط در موسیقی که در تهذیب نفس و خلوص ایمان نیز سرآمد بود. به طوری که هیچ گاه سازش را به دست نمی گرفت، مگر اینکه قبلاً وضو ساخته باشد. آقا علی اکبر ، عمری دراز نیافت و حدود 40 سالگی از این جهان رخت بربست. راز مرگش شنیدنی است و به افسانه ها پیوسته است. روزی از کم لطفی و بی مهری و بی بهره بودن بعضی از مردم و همایگانش نسبت به هنر موسیقی پس از سالها تحمّل و بردباری به ستوه آمد و به همین سبب، شب هنگام تار خویش را که "قلندر" نام داشت ، برداشته و به بام خانه می رود و می نوازد و سر سجاده نماز پس از راز و نیاز خوابش می برد . نقل است که بامداد آن شب آقا علی اکبر همانجا جان به جان آفرین تسلیم کرد و گویی به آوای نغز آسمانی گوش سپرده بود.

 


نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال